Działki inwestycyjne – gdzie szukać atrakcyjnych ofert?

Działki inwestycyjne - gdzie szukać atrakcyjnych ofert?
Barbara Wieczorek
kwiecień22/ 2017

Działki pod inwestycje należą do najdroższych typów działek, jakie przewiduje polskie prawo. Ich wysoka cena wynika głównie z tego, że przepisy prawa zezwalają na nich umiejscowienie obiektów przemysłowych, w tym o charakterze uciążliwym i dlatego są one szczególnie atrakcyjne dla inwestorów przemysłowych.

Działki inwestycyjne rekordowo drogie

Wysoki jak na warunki europejskie wzrost gospodarczy, jakim cieszy się w ostatnich latach Polska, jest w znacznej mierze spowodowany napływem inwestycji zagranicznych. To między innymi z powodu dużego popytu ceny działek inwestycyjnych w naszym kraju należą do tak wysokich.

Miejsca, gdzie działki należą do najdroższych to duże aglomeracje i ich najbliższe okolice. Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź czy Poznań to te miasta, gdzie cena działek inwestycyjnych osiąga kilka tysięcy złotych za metr kwadratowy, a sumarycznie dochodzi do kilku, a nawet kilkunastu milionów złotych. Biorąc pod uwagę planowane dane makroekonomiczne dla gospodarki, należy się spodziewać, ze ceny te będą rosnąc lub co najmniej utrzymywać się na dotychczasowym poziomie.

Oferta działek inwestycyjnych

Podmioty zainteresowane nabyciem działek tego typu mogą szukać ofert zarówno bezpośrednio u sprzedających, jak i na licznych portalach oraz platformach z nieruchomościami. W internecie działają też wyspecjalizowane platformy sprzedażowe specjalizujące się w obrocie tego typu nieruchomościami.

Sprzedającymi działki inwestycyjne są zarówno osoby fizyczne, jak i różnego rodzaju podmioty. Wiele działek tego typu oferują samorządy, w szczególności gminne. Wiele jest wciąż w posiadaniu firm, które swoje lata świetności miały w czasach PRL-u, a dziś pozbywają się zbędnego majątku. Sprzedającymi działki w licznych przypadkach są syndykowie. Oczywiście, znaczna cześć takich działek jest już w rękach prywatnych w obróci na rynku wtórnym.

Działki inwestycyjne a budowlane

W dużej mierze o zakwalifikowaniu działki do konkretnej kategorii decydują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które precyzują, jaki rodzaj zabudowy jest dozwolony na danym obszarze. Gdy planu nie ma, możliwe jest przekwalifikowanie działek z budowlanej czy innej na działki inwestycyjne.

Jest to częsty zabieg, gdyż taka operacja skutkuje znacznym zwiększeniem ceny za działkę. Od kwoty, o jaką wzrasta wartość działki, należy odprowadzić tzw. opłatę adiacencką na rzecz gminy, na której ona się znajduje. Może ona wynieść maksymalnie 50% różnicy wartości.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Invest

https://adoptastate.org https://3d-developer.com https://beesafe.pl/porady/historia-pojazdu-z-niemiec/