KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Barbara Wieczorek
marzec05/ 2019

Zabytki architektury oraz malarstwa, aby wyglądały dobrze oraz przetrwały przez następne stulecia dla kolejnych pokoleń, wymagają co pewien czas renowacji i konserwacji. Konserwacja dzieł sztuki to dziedzina bardzo precyzyjna i odpowiedzialna – konserwator jest artystą, który musi podporządkować akt swojego tworzenia całkowicie restaurowanemu dziełu i zamysłowi twórcy, który go stworzył.

Konserwacja dzieł sztuki

Konserwacja dzieł sztuki obejmuje różne dziedziny, w zależności od restaurowanego dzieła.Wyróżniamy konserwację malarstwa, polegającą na wstępnej ocenie restaurowanego dzieła, analizie jego powierzchni i oszacowania kosztów konserwacji. Do prac konserwatorskich należy wyjęcie obrazu z ramy, bezpieczny jego transport, dezynfekcja dzieła, usunięcie wszelkiego rodzaju zabrudzeń, które mogą występować na powierzchni, jak również reperacja oraz prostowanie zdeformowanego podobrazia.

Specjalistyczną gałęzią konserwacji dzieł sztuki jest wykonywanie kopii malarskich. Można wykonać kopię dowolnego obrazu, wykorzystując imitację technik malarskich wykorzystanych do tworzenia oryginału. Kopie malarskie wykonywane są w nieznacznie zmienionych rozmiarach, aby zapobiec próbie wykorzystania kopii jako falsyfikatu oryginału.

Pracownia konserwacji dzieł sztuki

Konserwacja dzieł sztuki to dziedzina, którą zajmują się specjalistyczne pracownie, wyspecjalizowane w renowacji i rekonstrukcjach architektonicznych i malarskich dzieł sztuki. Tego typu pracownie oferują szeroki asortyment usług, w zależności od potrzeb potencjalnego inwestora. Zajmują się zarówno pracami konserwatorskimi, wyceną tego typu prac, jak również dokumentacją konserwatorską, a także badaniami konserwatorskimi.

Konserwacja dzieł sztuki zazwyczaj wymaga długiego czasu, cierpliwości. Nie wszystkie zmiany raz prace konserwatorskie są oczywiste do wykonania, niejednokrotnie potrzeba specjalistycznych ekspertyz, aby konserwowane dzieło nie zostało zniszczone podczas jego renowacji. Z tego powodu konserwacja dzieł sztuki współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, między innymi mikrobiologii, chemii czy historii sztuki.

Konserwacja dzieł sztuki to bardzo skomplikowany proces, który najlepiej powierzyć specjalistom z tej dziedziny.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków

http://yourpbc.org/gotuj-smacznie-i-bez-trudu/ Nowoczesna łazienka https://absenting.com.pl/czy-warto-postarac-sie-o-ifs/